Ekologisk huvård
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Ekologisk hudvård från Lakshmi blond modell

Eko-Organisk hudvård

  

Kriterier

Det finns inget exakt definition på denna kategori men de Italienska certifieringsorganen, ICEA-AIAB är två organ som kontrollerar odlingarna (AIAB) och tillverkningsprocesserna (ICEA). Detta gör att vissa leverantörer kan marknadsför sig som BIO-EKOLOGISK hudvård. Vilket innebär att tillverkningsprocessen av kosmetikan har en så minimal inverkan på miljön som möjligt (Eco) och att ingredienserna odlas organiskt (det vi kallar Krav). Under hela tillverkningsprocessen skall också de mänskliga rättigheterna respekteras (inga växter från odlingar får användas om tex barnarbete förekommer), mao fair trade. Djurs rättigheter skall också tillvaratas. De Italienska organen AIAB-ICEA skapar tillsammans ett unikt organ:

AIAB = Italian Association of Organic Farming
ICEA = the Ethical and Environmental Certification Institute

Men de övriga organen som BDIH och ställer liknande krav på tillvcerkninsgprocessen, läs mer om resp certifieringsorgan under länkarna till vänster.

Sammanfattningsvis kan man säga att eko-organiska produkter är/har :

Ekologiska (moa tar hänsyn till miljön i stort)

Organiska – är odlade efter det vi kallar KRAV

Fair - Odlande rättvisst. Men inte Fair Trade märkta

Minimal klimatpåverkan – Eftersom koldioxid utbytet är positivt på grund av att de växter o örter som används i kosmetikan leder till ökad förbrukning av koldioxid jämför med kosmetika som tillverkas av industriella ingredienser som dessutom kräver mer energi-förbrukning

Lägre energikonsumtion i tillverkningsprocessen