Ayurveda
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Lakshmi Ayurveda klang-behandling 1

Ayurveda

Visdom bevarad i årtusenden ...

Ayurveda kommer från Indien där forntida siare kom till insikt om de mest grundläggande processer som styr den mänskliga fysiologin. Man ordnade dessa i ett praktiskt och grundläggande system kallat Ayurveda.

Inom Ayurveda identifierar man tre olika kroppskonstitutioner, så kallade doshor - vata, pitta och kapha samt kombinationer av dessa.Ayurveda betyder “kunskap om livet”. Denna 5000-åriga indiska livsfilosofi syftar till att stärka kroppens medfödda självläkande förmåga. Enligt Ayurveda är hela universum och alla levande system, inklusive människan, uppbyggda av fem element: rymd, luft, eld, vatten och jord. Hela vår tillvaro, även människokroppens funktioner, styrs av tre biologiska livskrafter, s k doshor:

  • VATA - luft, rymd
  • PITTA - eld
  • KAPHA - jord, vatten

Doshorna finns i varje cell, vävnad och organ. De styr våra psyko-fysiologiska egenskaper. Varje individ har en unik kombination av de tre livskrafterna, en s k kroppskonstitution, som bestäms redan i födelseögonblicket och följer oss genom livet.
Enligt Ayurveda beror sjukdomar och hudproblem till stor del på att det uppstått en obalans i den medfödda doshan. Obalansen kan vara orsakad av att din livstil och/ eller kosthållning inte passar din konstitution. Obalans kan även orsakas av stress, årstidsväxlingar m m.

Vi kan ändra och påverka balansen genom kost, livstil, rening, tankar och känslor.