Ayurveda
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Ekologisk hudvård från Lakshmi blond modell

Yoga

Kusiner beroende av varann ...

Yoga filosofin och Ayurveda är nära besläktade med varann. Yogasystemet syftar till att skapa balans mellan:

- kropp och sinne, vilket är ett tillstånd som liknar det Ayurveda strävar efter.

Ayurveda och yoga filosofin beskriver ofta samma sak men med andra ord. Tex beskrivs chakra-systemet mycket ingående i yoga-filosofin emedan man inom Ayurveda istället kallar dessa viktiga energipunkter för marmapunkter. Inom yogafilosofin kan du lära dig andningsövningar och yogaställningar för chakan, emedan du i Ayurveda använder olika beröringstekniker och oljor vid stimuleringen av de olika marmapunkterna.

Bägge systemen beskriver livet och skapelsen men på olika sätt. Yogafilosfin analyserar vår fysiska och ickefysiska värld på ett ingående sätt. Ayurveda beskriver hela skapelsen och dessa fysiska uppkomst, bägge har ett andligt mål (samma). Ayurveda är mer praktiskt inriktad medan yoga är mer en filosofi.

Det finns många slags Yoga övningar men alla syftar egentligen till att skapa frid i sinnet mer än attt vara en fysisk träningsform. Yoga och meditationsövningarna är bara en liten del men viktiga verktyg i yogasystemet.