Ekologisk huvård
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Ekologisk hudvård från Lakshmi blond modell

Undvik lista

På att inte använda listan!

Några viktiga ingredienser som du bör undvika!
Men som du troligen använder varje dag!
Börja läs mer noga på alla innehållsdeklarationer som måste finnas på alla burkar, schampo, krämer mm, enl. EU.

Acrylamid (poly-), filmbildare, samma råvara som tätningsmedlet i Hallandsåsen!
Butylparaben - konserveringsmedel, mycket miljskadligt, trolig effekt på östrogen och testosteron
Carbomer - klassat som miljöfarlighet, syntetisk polymer.
Ethylparaben - konserveringsmedel - visad östrogeneffekt i laboratorieförsök
BTA (butylhydroxitoluen) - antioxidant, tas upp av huden, miljögift
BHA (butylhydroxianisol) - antioxidant, cancerogena på djur
EDTA, allergiframkallande mm
Imidazolidinylurea, Konserveringsmedel, allergen kan producera formalin (formaldehyd)
Lanolin, ullfett, pluggar igen porerna i huden
Methicone, Silicon - mjukgörare, svår att brytas ner i miljön, tas inte upp av huden
(Diphenyl-) Methicone (många varianter) Silicon, svårnedbrytbar syntetisk olja, pluggar igen
NDELA, cancogen, astma, mm
PEG-*, Polyethylenglycol, allergiframkallande
Plast, polymerer, polyacrylater, pluggar igen porer, rest från petroleumindustrin
Parabener, expertis oense, kan vara allergiframkallande - Läs mer på http://www.shenet.se/ravaror/parabener.html
Propylenglyckol, lösningsmedel, restprodukt från petroleumindustrin
Propylalkohol, närbesläktal med vanlig "sprit", men ett mycket allvarligt gift!
PolySorbate 80 (men även andra), cancerogen
Propylparaben - konserveringsmedel - klassat miljöfarlig (ev. bioackumulerbar) östrogeneffekt
Nylon *, filmbildare, plast, pluggar igen porer i huden
Sodium Lauryl Sulphate (SLS), skumbildare, tensid, hårbottenproblem, tandköttsinflammation, hudirritation mm
TEA, i alla varianter, allergiframkallande, cancerogen

Källor:

En Italiensk site med där du kan slå upp nästan alla ingredienser och se dess skadlighet - nyttighet: Testa dina produkter (it)