Ekologisk huvård
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Lakshmi Ayurveda klang-behandling 1

Naturlig hudvård - vad är det?

Naturlig hudvård började som en revolt mot tveksamma ingredienser och tvivelaktiga djurförsök och ledde till att många märken började ta bort ingredienser. ”Naturlig hudvård” har blivit som en sk standard av naturrena produkter, med naturlig hudvård menar man att ingredienserna är naturliga och och hämtas ifrån naturen (i största möjliga mån). Genom att tillverka "naturliga produkter" vill man ta avstånd från de produkter som använder mycket syntetiska och i vissa fall skadliga kemiska ämnen i kosmetikan. Intresset bland konsumenter ökar också så att pressen på leverantörerna ökar med att ta fram produkter som är mindre skadliga.
Detta har lett till att det också finns ett stort intresse från många leverantörer att använda orden "naturlig", "ekologisk", "miljövänlig", "ekosmart" mm i sin marknadsföring. Knepen och uppfinningsrikedomen är stor från många tillverkare att mer eller mindre vilseleda konsumenterna. Givetvis är det tillverkare som verkligen kan hålla sina löften och verkligen har rätt i att deras produkter är miljövänliga eller tom ekologiska. Men det finns igen som helst garanti.

Du kan som tillverkare aningslöst köpa in råvaror som är ekologiska enl. leverantören men som sedan efter kontroller visar rester från skadliga kemikalier. Handeln med växter och ekologiska råvaror har nu ökar dramatiskt och det lockar till sig många oseriösa aktörer som ser att man kan göra en hacka på att "lura" sina köpare av råvaror. För att kunna garantera att en vara verkligen har ett ekologisk ursprung skall leverantören ha ett certifikat från ett oberoende organ. Dessa organ inte bara kontrollerar recept och tillverkningsprocesserna man gör också stickprovstagningar på råvaror och gör dessutom regelbundna kontrollbesök hos bönderna men även hos tillverkare och grossister.

Skall du vara säker idag skall du handla kosmetika av leverantörer som har godkänd certifiering av de mest kända organen. Eller så köper du av en leverantör i ditt närområde, kanske en lokal tillverkare som du vet använder råvaror ifrån sin närmiljö.