Ayurveda
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Lakshmi Ayurveda klang-behandling 1

Ayurveda historia

Ayurveda är sanskrit och kan översättas ungefär med "ren kunskap om livet". Ayurveda kan härledas till världens mest berömda indiska texter, de veda böcker som nedtecknades för ca 5000 år sedan och som kanske levt många år före dess som muntlig tradition.

Läkekunniga i Indien har använt sig av detta hälsosystem i årtusenden. Det är beprövat och man lägger sig vinn om att aldrig orsaka skador utan att alla behandlingar och preparat som används skall vara naturliga för den mänskliga kroppen.

Ayurveda var fram till 1500-talet något så fantastiskt som en levande tradition, men under den epok då Indien styrdes av kolonialmakten Storbritannien, försökte man från myndighetshåll utplåna den traditionella läkekonsten.

Men efter Indiens självständighet i mitten på förra seklet återupptäcktes ayurveda och har sedan dess utvecklats till en populär alternativmedicin och hälsobefrämjande behandlingsform världen över. På 1980-talet tog bl.a. Maharishi Mahesh Yogi (grundaren av TM, Trancendental Meditation), initiativet till att samla läkare och vadiyor(ayurveda läkare) för att restaurera ayurveda till dess ursprungliga värde.
Dr Deepak Chopra, indisk läkare utbildad i väst är väl den person som gjort ayurveda mest känd i och utanför USA. Miljontals personer läser hans böcker och många kända personer vänder sig till hans exklusiva klinik i San Diego i USA.