Ekologisk huvård
 
 
 
Sök
 
 
 
Extra
 
 
Ekologisk hudvård från Lakshmi blond modell

ICEA-AIAB

AIAB = Italian Association of Organic Farming

ICEA = the Ethical and Environmental Certification Institute

ICEA ingår i COSMOS samabetet, se länk till vänster.

Man tillgängliggör inte bara listan över certifierade produkter och producenter, utan också INCI ingrediensförteckningen för varje produkt.
 
ICEA vill reglera kosmetika-branchen och har utarbetat en standard som godkändes inte bara av de parter som arbetar med certifieringen utan även av tillverkarna av kosmetika och inte minst (och detta är ganska anmärkningsvärt!) även av konsumentorganisationerna.

Citat från websidan, www.icea.info: "För att utarbeta denna standarden, var vi hänvisade till de regler och förordningar som redan med framgång tillämpats i andra europeiska länder. Denna standard är ständigt föremål för regelbundna granskningar och lyfter fram några grundläggande regler som reglerar denna sektor att tydligare definiera kroppsvårds och skönhetsprodukter som vill kalla sig miljövänliga".

Certifieringen utfärdas av ICEA möjligt för konsumenterna att välja säkra kroppsvårdsprodukter produkter med låg miljöpåverkan och har tydlig, korrekt och uttömmande information om dem.
 

Kort sagt, miljövänlig kosmetika certifierade av ICEA  innebär:

      utan de inte innehåller förbjudna ämnen fastställda av en bestämd lista;

      utan genetiskt modifierade organismer;

      utan djurtestning;

     utan joniserande strålning;

     med certifierade ekologiska vegetabiliska och animaliska råvaror om de finns att tillgå;

ICEA driver också samarbete med många utvecklingsländer, läs mer här http://www.icea.info